Konzultant

  0,00 Kč 0.0 CZK 0,00 Kč

  0,00 Kč

  Tato kombinace neexistuje.


  Zpracování žádosti 1 projektu, koordinace přípravy projektu, zpracování příloh k žádosti
  Účtováno bude 8 % z ceny realizačních prací bez DPH v případě schválení žádosti o podporu
  Konzultace nad rámec zpracování žádosti jsou účtovány dle skutečně provedených prací na základě schváleného výkazu prací


  Podmínky a pravidla
  Zpracování na základě obdržených podkladů v termínu dle návrhu uvedeného v Ceníku včetně případných aktualizací a v reakční době dle povahy obstarávané záležitosti