Energetické služby

Snižování energetické náročnosti

Více informací

Obnovitelné zdroje

Design & realizace

Více informací

Financování projektů

Management projektů s dotací EU

Více informací

Projektová příprava. Energetické služby. Dotační poradenství.

Od návrhu projektu po jeho přípravu a zajištění realizace až po provedení souvisejícího managementu a dosažení plánovaných cílů. 

Studie proveditelnosti

Nezávislé zhodnocení potenciálu energetických úspor, včetně návrhu variant řešení.

Odborné výstupy

Zajištění zpracování energetického posudku a projektové dokumentace dle požadavků dotačního programu.

Žádost o podporu

Zpracování kompletní, bezchybné žádosti a odevzdání v termínu stanoveném související výzvou.

Realizace projektu

Vytvoření zadávací dokumentace dle parametrů projektu a pravidel nebo dodávka vlastního řešení na klíč. Dotační management.

Monitoring a udržitelnost

Vyhodnocení výsledku projektu, zajištění udržení plné dotace a informování o úspěchu.


Absolutně zodpovědný přístup ve všem, co děláme

Veškerá naše činnost má pozitivní dopad na životní prostředí, společnost a podporujeme veřejné instituce naší prací. Nejen obsah našich služeb, ale i následné hospodaření se získanými prostředky budeme orientovat ke smysluplnému nakládání se všemi zdroji.

Zavazujeme se k tomu, že všechny prostředky budeme dále zhodnocovat s ohledem na celospolečenský přístup, a to do vývoje našich produktů nebo je budeme investovat do spřízněných firem, které zakládají stejné principy, což si předem ověříme.

Máte-li zájem podílet se na tomto přístupu okamžitě, podívejte se, co to pro nás znamená.

Podklady v přípravě