Aktuální programy podpory:
Aktuálně

5. výzva OP VK Jihomoravského kraje – oblast podpory 3.2

13. 1. 2018

Jihomoravský kraj, Odbor regionálního rozvoje zprostředkující subjekt OP VK vyhlašuje 5. KOLO VÝZVY k předkládání projektových žádostí o finanční […]

pokračovat

5. výzva OP VK Plzeňského kraje – oblast podpory 3.2

13. 1. 2018

Plzeňský kraj, Odbor školství, mládeže a sportu vyhlašuje VÝZVU k předkládání projektových žádostí o finanční podporu z globálního grantu […]

pokračovat