Zacíleno na energetickou efektivitu

Naše služby jsou zaměřené na efektivní, úsporné a výkonné energetické využívání zdrojů. Vyšší efektivita vede k úspoře nákladů. Dalším, neméně důležitým výsledkem projektu je snížení primárních emisí škodlivých látek vypouštěných do ovzduší. V neposlední řadě dojde realizací projektu k dosažení lepšího uživatelského komfortu a ke zhodnocení vašeho majetku.

"Přestože 146 milionů tun skleníkových plynů ročně představuje přibližně 0,3 % v celosvětovém měřítku, v přepočtu na jednoho obyvatele patří Česká republika mezi největší emitenty. Roční emise na obyvatele ve výši 14,2 tuny CO2 ekvivalentu jsou o 35 % vyšší než je průměr EU a například sedminásobně vyšší než v Indii." Ve finančním vyjádření: Úspora nákladů může být dle předmětu opatření až 50 % oproti původnímu stavu! Zhodnocení majetku pak po započítání přínosů bývá větší, než je hodnota investice.

Kontaktujte nás pro více informací a zjistěte s námi, jak na to! 
 


Zjistěte více o službách

  Zcela nezávadné: Obnovitelné zdroje 

Obnovitelné zdroje energie jsou v současnosti velmi používanou alternativou k fosilním zdrojům. Tím dochází k úspoře primární energie, emisí škodlivých látek vypouštěných do ovzduší a také nákladů vydávaných za spotřebu energetických zdrojů. V případě plánované obnovy energetických technologických celků pak ke konkurenceschopné obnově stávajícího technického řešení.

"Využívání fosilních paliv má vážné důsledky pro životní prostředí. Při spalování fosilních paliv se ročně vyprodukuje přibližně 35 miliard tun oxidu uhličitého (CO 2 ). Přírodní procesy přitom mohou absorbovat jen malou část tohoto množství, takže dochází k čistému nárůstu atmosférického oxidu uhličitého o mnoho miliard tun ročně. CO 2 je skleníkový plyn, který zvyšuje radiační působení a přispívá ke globálnímu oteplování a okyselování oceánů. Z tohoto důvodu probíhá globální posun směrem k výrobě nízkouhlíkové obnovitelné energie, který má pomoci snížit celosvětové emise skleníkových plynů."

Známe postup pro dekarbonizaci různých odvětví a známe postupy řízení.

Jak začít?

Dotační služby

Ať už jde o vysoké náklady vydávaných za provoz nemovitosti a spotřebu energie nebo o náklady související s přípravou a realizaci řešení pro jejich redukci, známe dostupná řešení.

Umíme vstoupit do jednání o energetických úsporách, přijít s dostupnými řešeními a v případě vašeho zájmu převzít iniciativu a to včetně jednání s dotačními úřady a fondy.

Aktuální dotační možnosti na finanční podporu projektů včetně projektové přípravy přijímají žádosti o dotaci, díky čemuž můžete v konečném důsledku výrazně snížit výdaje spojené s vaším projektem. V neposlední řadě svůj nemovitý majetek zároveň zhodnotíte a budete včas připraveni na zvyšování cen energií.

Rádi vám sdělíme více informací!

Konzultace a poradenství

Kompletní týmová řešení

Realizace projektů v oblasti energetické efektivity vyžaduje zkušenosti a plné nasazení specialistů z různých oborů, které následně s námi tvoří realizační tým. Bez těchto týmů a dalších nutných předpokladů mohou být jen úvahy o zahájení realizace energeticky efektivních opatření nadmíru náročné, což v konečném důsledku může vést k rozporuplným výsledkům. To s sebou následně samozřejmě nese další náklady do budoucnosti.

Začněte s námi již dnes! U nás obstaráte veškerý potřebný servis na jednom místě.

Další služby