INŽENÝRING ENERGETICKÝCH A DOTAČNÍCH PROJEKTŮ

Kvalitní, dostupná a rychlá projektová příprava je pro získání podpory projektu naprosto rozhodující. Disponujeme dostatečnou partnerskou sítí pro podporu Vašeho projektu dle Vašeho zaměření. Zejména architekti a inženýři, spolupracující autorizované osoby v oblasti stavitelství, jsou pro nás velmi důležitou součástí naší práce. 

Spolupráce s těmito lidmi většinou probíhá na ad hoc smluvní bázi, přičemž kolegové jsou připraveni pro zahájení odborné projektové přípravy pro Váš projekt. Výhodou pro Vás je zajištění přípravy a dodávky řešení na jednom místě, kdy technické možnosti dodávaných komponent jsou perfektně známy a tím je zajištěna konzistentnost i dosažení plánovaných výsledků projektu. Kromě toho v týmu známe všechna specifika dotačního programu i parametry související dotační výzvy, a proto je zajištěn soulad všech podkladů předkládaných k dotačnímu projektu. 

Poskytované služby:

Obsah od nás zajištěných podkladů odpovídá všem parametrům pro zajištění dotačního financování v první řadě. V této souvislosti Vám můžeme zajistit:

  • Nabídka na zprostředkování vypracování projektové dokumentace a rozpočtu nebo výkazu výměr dle požadovaného stupně projektové přípravy s ohledem na požadavek související dotační výzvy
  • nabídka pro zajištění inženýringu stavby
  • nabídka pro provedení technického dozoru stavby.

Oblast poskytovaných služeb:

Naše specializace souvisí s těmito oblastmi pro získání dotace:

  • Dosahování energetických úspor a zvyšování efektivnosti při využívání primárních zdrojů energie
  • návrh a instalace obnovitelných zdrojů energie včetně zpracování souvisejících expertíz
  • další infrastrukturní projekty s ohledem na aktuální dotační politiku.

Neustále komunikujeme s našimi partnery z řad projekčních kanceláří i samostatně působícími inženýry. Snažíme se Vám nabídnout jejich volné kapacity v momentě, kdy je potřebujete.