Konzultace projektové přípravy

  840,00 Kč 840.0 CZK 840,00 Kč

  840,00 Kč

  Tato kombinace neexistuje.


  Optimalizace projektové dokumentace a odborných výstupů - účtováno na základě skutečně provedených prací a odsouhlasení výkazu prací


  Podmínky a pravidla
  Zpracování na základě obdržených podkladů v termínu dle návrhu uvedeného v Ceníku včetně případných aktualizací a v reakční době dle povahy obstarávané záležitosti