Úspora času

Věnujte svůj čas tomu, co Vás zajímá.

Předjednáno a ověřeno

Mějte otevřenou cestu s jistotou dosažení výsledků.

Jsme 1 tým

Ušetřete za nákup jednotlivých položek.

Kompletní řešení

Sežeňte vše na jednom místě.

Poradenské služby

Práci poradce využijete v případě, kdy Váš projekt chcete mít pod svou plnou kontrolou, ale strukturu Vaší žádosti nechcete vymýšlet od začátku sami.

Jednodušeji za Vaším úspěchem

Skvělá hodnota

Víc Vašeho zapojení, méně nákladů pro Vás

Replikace projektů

Učte se rychle na základě našich zkušeností

Kompletní podpora

Získejte nástroje, které vám usnadní splnit vaše cíle

Konzultační služby

Práce Konzultanta je pro Vás vhodnější, pokud potřebujete zadat přípravu a realizaci projektu jako celek a zajistit si tak pohodlné získání podpory Vašeho projektu.

Na plný výkon v průběhu všech fází projektu

Přidělený konzultant

Pro váš projekt odborný pracovník

Plná podpora

Zajištění dalších specialistů dle zaměření projektu

Výkonová odpovědnost

Platíte za dosažené výsledky

Poplatky za naše služby jsou stanoveny dle rozsahu naší podpory pro Váš projekt. Můžete se rozhodnout pro plnou podporu projektu z naší strany nebo pro vzdálenou podporu Vašeho projektu s využitím potřebných podkladů od nás.

Zpracování žádosti o podporu

CZK 30,000* **

 • Zpracování žádosti 1 projektu
 • Koordinace a organizace projektové přípravy
 • Zpracování všech požadovaných příloh k žádosti
 • V nákladech Zpracování žádosti o podporu nejsou uvedené výdaje na zpracování odborné projektové přípravy. Tyto výdaje budou stanoveny na základě parametrů Vašeho projektu s ohledem na aktuální stav Vašich podkladů a rozsahu projektu.
 • * + 5 % z ceny schválené objemu podpory v případě schválení žádosti o podporu projektu
 • ** Konzultace nad rámec služeb Zpracování žádosti o podporu budou účtovány na základě Vámi schváleného výkazu práce dle skutečně provedených konzultací.

Dotační poradenství

CZK 10,000* **

 • Plná podpora projektu ve formě předpřipravených podkladů
 • Úplné zohlednění všech pravidel programu a vybrané výzvy pro Váš projekt
 • Sdílení našeho know-how s Vámi při přípravě a realizaci projektu
 • Náklady odborné projektové přípravy budou sděleny na základě konkrétního projektu
 • * schválení projektu na základě námi připravených podkladů bude účtováno sazbou 3 % ze schváleného objemu dotace
 • ** poradenství nad rámec poskytované služby bude účtováno dle skutečně provedených prací

Uvedené ceny platí pro projekty sjednané on-line. 

Vyhrazujeme si právo projekt odmítnou v případě našeho předběžného vyhodnocení projektu s ohledem na aktuální dotační podmínky.

Naše služby jsou splatné po jejich dokončení nebo po dokončení určité fáze, na které je vázána naše odměna.

Ke všem uvedeným cenám bude připočtena DPH dle zákonem stanovené výše.

Před zahájením všech našich prací bude sestavena a předložena k vašemu odsouhlasení objednávka služeb či smlouva o spolupráci.