Poplatky za naše služby jsou stanoveny dle rozsahu naší podpory pro Váš projekt. Můžete se rozhodnout pro plnou podporu projektu z naší strany nebo pro vzdálenou organizaci Vašeho projektu s využitím podkladů od nás.

Uvedené ceny platí pro projekty sjednané on-line. 

Vyhrazujeme si právo projekt odmítnou v případě našeho předběžného vyhodnocení projektu s ohledem na aktuální dotační podmínky.

Naše služby jsou splatné po jejich dokončení nebo po dokončení určité fáze, na které je vázána naše odměna.

Ke všem uvedeným cenám bude připočtena DPH dle zákonem stanovené výše.

Před zahájením všech našich prací bude sestavena a předložena k vašemu odsouhlasení objednávka služeb či smlouva o spolupráci.

Zpracování žádosti o dotaci

CZK 40,000* **

 • Zpracování žádosti 1 projektu
 • Koordinace a organizace přípravy projektu
 • Zpracování všech neodborných příloh k žádosti
 • Náklady odborné projektové přípravy budou sděleny na základě konkrétního projektu
 • * + 5 % z ceny schválené objemu podpory v případě schválení žádosti o dotaci
 • ** konzultace nad rámec služeb zpracování žádosti jsou účtovány dle skutečně provedených prací na základě schváleného výkazu prací

Dotační poradenství

CZK 10,000* **

 • Plná podpora projektu ve formě předpřipravených dokumentů
 • Úplné zohlednění všech pravidel programu a vybrané výzvy
 • Sdílené know-how
 • Náklady odborné projektové přípravy budou sděleny na základě konkrétního projektu
 • * schválení projektu na základě námi připravených podkladů bude účtováno sazbou 3 % ze schváleného objemu dotace
 • ** poradenství nad rámec poskytované služby bude účtováno dle skutečně provedených prací

Konzultační služby

Práce Konzultanta je pro Vás vhodná, pokud potřebujete zadat přípravu a realizaci projektu jako celek a zajistit si tak pohodlné získání dotace.

Na plný výkon v průběhu všech fází projektu

Přidělený konzultant

Pro váš projekt odborný pracovník

Plná podpora

Zajištění dalších specialistů dle zaměření projektu

Odpovědnost za výkon

Platíte za dosažení výsledků

Poradenské služby

Práci poradce využijete v případě, kdy Váš projekt chcete mít pod svou plnou kontrolou, ale strukturu Vaší žádosti nechcete vymýšlet od začátku sami.

Jednodušeji za společným úspěchem

Výborná hodnota

Víc Vašeho zapojení, méně nákladů pro Vás

Replikace projektů

Učte se rychle na základě našich zkušeností

Kompletní podpora

Získejte nástroje, které vám usnadní splnit vaše cíle

Úspora času

Věnujte svůj čas tomu, co Vás zajímá.

Předjednáno a ověřeno

Mějte otevřenou cestu a jistotu svého jednání.

Jsme 1 tým

Ušetřete za nákup jednotlivých položek.

Kompletní řešení

Sežeňte vše na jednom místě.