Energetické služby. Dotační poradenství. Projektová příprava.

Návrh, příprava a realizace energetických úspor a obnovitelných zdrojů energie.

Energetický management. Návrhy OZE. Komunitní energetika. Montážní plány a výkazy výměr. Pro Vás úspěch!

Energetické služby

Energetické úspory a obnovitelné zdroje

Více informací

Studie proveditelnosti

Nezávislé zhodnocení potenciálu energetických úspor, včetně variant návrhů řešení.

Odborné výstupy

Zajištění zpracování energetického posudku a projektové dokumentace dle požadavků dotačního programu.

Žádost o podporu

Zpracování kompletní, bezchybné žádosti a odevzdání v termínu stanoveném související výzvou.

Projektové řízení

Vytvoření zadávací dokumentace dle parametrů projektu a pravidel nebo dodávka vlastního řešení na klíč. Dotační management.

Zajištění udržitelnosti

Vyhodnocení výsledku projektu, zajištění udržení plné dotace a informování o úspěchu.

Odpovědný přístup ve všem, co děláme

Naše činnost má přímý dopad na kvalitu klimatu, proto podporujeme všechny naše klienty s nejvyšším úsilím. Nejen dosah našich služeb, ale i jejich následné přínosy se odrazí v hospodaření obou stran vzájemné spolupráce.

Rádi bychom se vyslovili k přínosu pro celou společnost. K tomu chceme vystupovat co možná nejtransparentněji a to nejen u projektů financovaných z Evropské Unie. 

Ačkoliv mnoho prostředků směřujeme do vývoje, abychom Vám dokázali být i nadále užiteční, část prostředků můžeme alokovat na další přínosné projekty a tím implikovat naší spolupráci i v přenesené podobě a z dlouhodobého hlediska.

Máte-li zájem podílet se na tomto přístupu okamžitě, podívejte se, co to pro nás znamená.

Sdělte nám i své nápady!

Podklady v přípravě