Úspory energie

Úspory energie jsou jedním z hlavních témat současného světového dění. Stávající nevyhovující infastruktura představuje značnou zátěž pro životní prostředí. Samozřejmě, že energeticky neefektivní provozování vlastního majetku má za následek zvýšené nároky na finanční alokaci prostředků.

Zároveň prosazované politiky Evropské Unie tuto situaci nepodceňují a vytváří systém komplexních opatření pro změnu tohoto energeticky náročného prostředí, zejména vůči nadměrnému využívání omezených fosilních zdrojů. Společným cílem těchto politik je postupné snižování energetické náročnosti v různých oblastech hospodářství. Těchto stanovených cílů včetně jejich průběžné aktualizace lze dosáhnout jen určitým způsobem a s nasazením speciálních postupů, technik a moderních technologií. Při správné kombinaci může mít dopad takové aktivity pozitivní efekt ve více oblastech.

Potenciál energetických úspor se nabízí takřka ve všech oblastech naší společnosti. Od dopravy, přes technologie až po energii potřebnou pro provozování nemovitostí. Naše společnost se zaměřuje na dostupná řešení v těchto oblastech spočívájící ve zhodnocení stávajícího stavu s návrhem vhodných energeticky úsporných opatření, včetně zajištění financování těchto aktivit s následnou realizací. V případě, kdy rozměr navrhovaného projektu překračuje rozsah našich činností, přizýváme naše osvědčené partnery pro realizaci těchto opatření a zajišťujeme řízení takového komplexního projektu.

Ekonomická analýza

Nezávislé zhodnocení potenciálu úspor a navrhovaného řešení.

Odborné výstupy

Koordinace projektové přípravy se zaměřením na detail a výsledek rozhoduje o úplném dosažení cílů projektu.

Projektové řízení

Energetické projekty vyžadují excelenci ve všech fázích přípravy a realizace projektu.