Energetické služby a alternativní energetické systémy

Poskytujeme komplexní energetické služby a podporu pro projekty snižování energetické náročnosti objektů a technologických soustav.

Energetické služby a solární panely

Pomůžeme Vám výrazně snížit náklady za energie. Celý projekt zrealizujeme za Vás. Postaráme se o vše potřebné. Naším cílem jsou dokonalé poradensko-energetické služby bez starostí.

Pomůžeme Vám také získat finanční dotace z dostupných dotačních programů.

Podle zákonných nařízení pracujeme s projekty na ochranu životního prostředí.

O Váš projekt se postaráme od počátku až do konce

V rámci kompletního servisu získáte:

 • Projektová příprava
 • Inženýrská činnost
 • Výstavba opatření
 • Výběr dodavatele energie
 • Servis a údržba

Kolik bude projekt stát a jak rychle se Vám investice vrátí?

 • Nutné investice budou vyčísleny včetně doby návratnosti, nákladů na externí financování, resp. bude stanovena závazná výše úspory v porovnání se současným stavem.
 • Zajistíme pro Váš projekt dotační financování v maximální možné výši.

Jaké projekty pro Vás zajistíme?

Nabízíme komplexní energetické služby, které Vám pomohou snížit energetickou náročnost Vašeho objektu či soustavy a ušetří Vám tak značné finanční prostředky. Včetně instalace a správy obnovitelných zdrojů energie.

Pomůžeme Vám na tyto projekty získat dotaci z podpůrných programů v maximální výši.

Klikněte na vybraný produkt a dozvíte se, co vše získáte, rozhodnete-li se využít naší nabídky.

Snížení energetické náročnosti

 • Objekty
 • Technologie objektů
 • Veřejné osvětlení

Instalace výrobny elektřiny

 • Instalace fotovoltaické elektrárny
 • Provedení fotovoltaické střešní krytiny při výstavbě
 • Instalace záložních systémů a baterií

Instalace výrobny tepla

 • Kotle na biomasu a pelety
 • Tepelná čerpadla
 • Kondenzační plynové kotle

Instalace ohřevu Teplé užitkové vody

 • Solární kolektory

Finanční management pro energetiku

 • Dotace na pořízení zařízení/opatření
 • Dotace na provoz zařízení/opatření
 • Model EPC – financování projektu z dosažených úspor

Energetické dokumenty

 • Energetický audit
 • Průkaz energetické náročnosti budovy
 • Protokol kontroly účinnosti kotlů a klimatizací
 • Projektová dokumentace pro realizaci návrhu opatření a inženýring

Energetické poradenství

 • Poradenství pro snižování energetických nákladů a získání dotací

Tepelné hospodářství

 • Výstavba a provoz zařízení včetně zajištění dodávek surovin (např. pelet) a prodej energie tepla

V rámci našich služeb získáte:

 • Posouzení současného stavu
 • Návrh řešení vč. průzkumu všech variant s ohledem na potřeby konkrétního objektu, místních podmínek a možností
 • Výběr optimální varianty vč. průzkumu všech variant s ohledem na potřeby konkrétního objektu, místních podmínek a možností
 • Projekce
 • Inženýrské práce
 • Dotační management a návrh financování
 • Výběrové řízení na dodavatele stavebních prací nebo realizace z naší strany
 • Technický dozor investora
 • Výstavba včetně předání zařízení nebo opatření do užívání/provozu
 • Servis a/nebo administrativní výpomoc
 • Dodávky alternativních energetických médií a surovin

Nabízíme alternativní financování u vybraných projektů

Kromě financování z vlastních zdrojů nabízíme u vybraných typů projektů také model financování z našich zdrojů a dodávání energie za nižší cenu než je stávající.

Váš úspěšný projekt bez starostí

Svěřte svůj projekt do rukou zkušených profesionálů a vyhněte se zbytečným komplikacím.

Kontaktujte nás ještě dnes a domluvíme se na podrobnostech. Vysvětlíme Vám vše potřebné a hned se pustíme do práce.