Správa dotací pro jednotlivé projekty

Firmou Čechák, specializované poradenství, s.r.o. je zajištěna kompletní správa dotací pro Váš projekt.

správa dotací - dotační správa

Pomůžeme Vám získat finanční podporu pro Váš projekt v maximální výši a postaráme se i o jeho následnou realizaci.

Budeme Vás včas informovat o všech dotačních možnostech a vše Vám podrobně vysvětlíme.

Vždy se zaměřujeme na dlouhodobou spolupráci a snažíme se zcela naplnit Vaše očekávání. Kompletní správa dotací znamená, že Na Vašem projektu budeme působit od přípravy až po závěrečné hodnocení. Ani dokončením projektu pro nás práce nekončí, i poté Vnám budeme plně k službám.

Na Váš projekt vyčleníme speciální odborný tým, který se bude naplno věnovat jen a pouze Vám a Vašemu projektu. Zpracování kompletního projektu v rámci jednoho týmu zajistí návaznost jednotlivých prací, minimalizuje časové náklady a eliminuje potenciální rizika.

Proč byste měli svěřit správu Vašeho projektu nám?

 • Disponujeme odborníky napříč dotačními programy
 • Máme mnohaleté zkušenosti s dotačními projekty
 • Všechny podklady zpracováváme kvalitně a s maximální péčí
 • Jsme skvěle informovaní a známe všechny klíčové požadavky hodnotitelů a stěžejní aspekty pro tvorbu kvalitních projektů
 • Veškeré činnosti, postupy a výstupy zpracujeme bez nutnosti zajištění dalších subjektů nebo dodavatelů

Správa dotací – jednoduše a pohodlně

Vaše pohodlí v průběhu naší spolupráce je pro nás klíčové. Naším cílem je zcela převzít veškeré problémy a starosti s projektem. O všem Vás budeme průběžně informovat a budeme od Vás vyžadovat pouze podklady a údaje, které nemůžeme zajistit sami.

Díky tomu minimalizujeme Vaše časové, finanční a personální náklady na realizaci projektu.

Díky naší hluboké znalosti místního prostředí, požadavků dotačních programů a unijních norem pro Vás můžeme projekty připravit a zrealizovat s ohledem na jejich specifikace a režim financování.

Za veškerou práci neseme plnou odpovědnost vůči Vám a Vaší organizaci.

Nabízíme Vám tyto služby:

 • Konzultace
 • Příprava projektu
 • Podpora a realizace projektu
 • Vyhodnocení projektu
 • Monitoring projektu
 • Rozklad a sestavení projektu (tj. oprava neschválených projektů v minulých výzvách)

Je služba Správa dotací pro jednotlivé projekty vhodná i pro Vás?

 • Jste jednotlivec nebo zastupujete organizaci? Máte projektový záměr, ale nemáte zmapovaný dotační trh a rádi byste využili dotačního financování projektu?
 • Jste organizace s projektovým záměrem a máte vybraný vhodný program financování projektu, ale nechcete nebo nemůžete projekt realizovat vlastními silami?
 • Ještě nemáte vybraný projektový záměr a chcete znát aktuální dotační programy podpory a případně je i zrealizovat?

Pokud jste odpověděli ano alespoň na jednu z těchto 3 otázek, naše služby Vám ušetří nemalé finanční prostředky a především starosti, které s tím nutně souvisí.

Služba správa dotací pro jednotlivé projekty je určena pro:

 • Osoby samostatně výdělečně činné
 • Fyzické osoby
 • Bytová družstva
 • Společenství vlastníků jednotek
 • Obce a města
 • Neziskové organizace
 • Právnické osoby
 • Státní organizace
Všem organizacím nabízíme kompletní dotační systém a vyčlenění odborného týmu na celou dobu realizace projektu.

Aktuální programy podpory

 • Zelená úsporám
 • Program Panel 2013
 • Stáže ve firmách
 • Operační program Životní prostředí
 • Realizace úspor energií
 • Regenerace urbanizované krajiny

Pozn.: V aktuálním období jsou programy podpory omezené. Důvodem je končící programové období 2007–2013, nebo vyčerpání prostředků u daných programů. Z tohoto důvodu doporučujeme v letošním roce zaměření na výše uvedené typy programů a podpory. Intenzivně pracujeme na přípravě pro nastávající programové období 2014–2020.

S důvěrou přenechte své starosti s projektem a jeho financováním nám

Chcete-li ušetřit nemalé finanční a časové náklady při realizaci Vašeho projektu, kontaktujte nás ještě dnes. Vše Vám vysvětlíme a postaráme se, aby byl Váš projekt realizován kvalitně, včas a s maximální dotační podporou.