Čtyřkrokový plán pro podání žádosti o dotaci a realizaci projektu

Chcete požádat o dotaci pro svůj podnik nebo obec či pro sebe, ale nevíte, kde začít? Vypracovali jsme pro Vás plán 4 kroků, abyste přesně věděli, jaké kroky je dobré pro získání dotace podniknout. Plán 4 kroků pro získání dotace:

    Krok 1: Úvod a orientace v záměru

    Krok 2: Hledání vhodné dotace

    Krok 3: Zahájení prací na žádosti o dotaci

    Krok 4: Podání žádosti o dotaci

NECHTE SI PORADIT OD NÁS A NEZABÝVEJTE SE ZBYTEČNÝMI DETAILY!

Krok 1: Úvod a orientace

Během úvodní schůzky se s vámi a vaší společností či s potřebami vaší obce optimálně seznámíme. Společně se podíváme na současnou situaci vaší společnosti či obce a na vaše plány do budoucna. Chystá se vaše firma vyvíjet nový produkt, spolupracovat s dalšími subjekty nebo investovat do nových zařízení? Nebo má vaše obec stanovené priority? V této fázi jsou pro nás vaše podnikatelské či rozvojové plány důležitým faktorem. A čím podrobnější informace nám poskytnete, tím lépe můžeme efektivně prozkoumat možnosti dotací, o které můžete požádat.

Krok 2: Hledání dotací

Na základě informací z úvodní schůzky a orientačního setkání provedeme skenování dotací. Při tomto skenování hledáme východiska pro váš podnik v regionálních, národních i mezinárodních dotačních programech. Následně vám v přehledném dokumentu představíme dotační schémata, která mají oblasti překryvu s vašimi podnikatelskými záměry. V tomto dokumentu budou pro každé schéma nastíněna následující témata:

  •     Cíl dotace;

  •     Hlavní požadavky a předpoklady dotace;

  •     maximální výše dotace;

  •     lhůta pro podání žádosti o dotaci.

Krok 3: Zahájení žádosti o dotaci

Probereme s vámi výsledky prověření dotace včetně pravděpodobnosti úspěchu jednotlivých možností. V případě uspokojivé šance na úspěch začneme shromažďovat potřebné údaje a dokumenty k podání kompletní žádosti o dotaci. V tomto procesu se vám budeme snažit ušetřit co nejvíce práce, abyste měli co nejméně papírování. V závislosti na dotačním programu se však určitému zapojení z vaší strany nevyhneme. Dále podáme žádost o dotaci ve stanoveném termínu. Budeme aktivně řídit a sledovat celý proces žádosti, do kterého zapojíme případné partnery projektu. Po podání žádosti o dotaci budeme udržovat kontakt s poskytovatelem dotace.

Krok 4: Uzavření žádosti o financování

Po přidělení dotace může být projekt zahájen. Pokud si to přejete, můžeme na dotační projekt dohlížet až do oficiálního vyplacení dotace. Včetně:

  •     Monitorování/úpravy projektu;

  •     Vypracování zpráv o průběhu realizace;

  •     Udržování kontaktu s partnery projektu / poskytovateli dotace;

  •     Vypracování závěrečné zprávy.

NECHTE SI U NÁS ZPRACOVAT TAKÉ VŠECHNY POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI!

Jsme připraveni Vám poskytnout podporu při zpracování odborných povinných příloh k žádosti o podporu. Naši partneři jsou připraveni reagovat na vaše požadavky v různých oblastech. Podívejte se do našeho ceníku. Věříme, že i zde s vámi najdeme společnou řeč.