PROJEKTOVÉ INŽENÝRSTVÍ

Kvalitní, dostupná a rychlá projektová příprava je rozhodující. Disponuje zdroji pro podporu vašich projektů. Odborní specialisté, pracující u nás většinou na smluvní bázi jsou připraveni pro zahájení přípravy vašich projektů. Výhodou je zajištění přípravy a dodávky řešení na jednom místě, kdy technické možnosti dodávaných komponent jsou perfektně známy a tím je zajištěna konzistentnost i dosažení plánovaných výsledků projektu.

Poskytované služby:
  • Zpracování projektové dokumentace a rozpočtu či výkazu výměr dle požadovaného stupně projektové přípravy
  • Obsah zpracovaných výstupů odpovídající případným podmínkám pro zajištění dotačního financování projektů
  • Zajištění inženýringu stavby
  • Provedení technického dozoru stavby
Oblast poskytovaných služeb:
  • Energetické úspory a efektivnost při využívání zdrojů energie
  • Obnovitelné zdroje energie
  • Infrastrukturní projekty

Nestále hledáme nové partnery z řad projekčních kanceláří i samostatných inženýrů. Snažíme se Vám nabídnout jejich okamžité služby v momentě, kdy je potřebujete.