Zvyšování energetické efektivity

Snížováním energetické náročnosti dochází zejména k úspoře nákladů na vytápění a na další energetické vstupy dle předmětu zacílení projektu. Kromě toho, neméně důležitým výsledkem projektu je snížení emisí a dalších znečištujících látek vypouštěných do ovzduší. V neposlední řadě realizací projektu dosáhnete lepšího uživatelského komfortu.

"Přestože 146 milionů tun skleníkových plynů ročně představuje přibližně 0,3 % v celosvětovém měřítku, v přepočtu na jednoho obyvatele patří Česká republika mezi největší emitenty. Roční emise na obyvatele ve výši 14,2 tuny CO2 ekv. jsou o 35 % vyšší než je průměr EU a například sedminásobně vyšší než v Indii."

Realizací projektu můžete ušetřit například 50 % nákladů v porovnání se současným stavem. Kontaktujte nás pro více informací a dozvíte se, co pro to bude nutné ve spolupráci s námi udělat a odkud případně zajistit dílčí finanční podporu na takovou revitalizaci.


Naše služby pro úspory energie

Nahrazování fosilních zdrojů

Nahrazováním fosilních zdrojů dochází k úspoře primární energie, nákladů vydávaných za spotřebu energetických zdrojů a obnově stávajícího technického stavu řešeného stavebního celku.

"Využívání fosilních paliv má vážné důsledky pro životní prostředí. Při spalování fosilních paliv se ročně vyprodukuje přibližně 35 miliard tun (35 gigatun) oxidu uhličitého (CO 2 ). Přírodní procesy přitom mohou absorbovat jen malou část tohoto množství, takže dochází k čistému nárůstu atmosférického oxidu uhličitého o mnoho miliard tun ročně. CO 2 je skleníkový plyn, který zvyšuje radiační působení a přispívá ke globálnímu oteplování a okyselování oceánů. Z tohoto důvodu probíhá globální posun směrem k výrobě nízkouhlíkové obnovitelné energie, který má pomoci snížit celosvětové emise skleníkových plynů."

Známe postup pro dekarbonizaci různých odvětví a navíc známe postupy, jak ho říditfinancovat.

Čisté zdroje energie

Revitalizace s financováním opatření z dotačních zdrojů

Ať už jde o vysoké náklady vydávaných za provoz nemovitosti a spotřebu energie nebo o náklady související s přípravou a realizaci řešení pro jejich snižování, známe dostupná řešení.

Umíme vstoupit do jednání o energetických úsporách a v případě vašeho zájmu převzít iniciativu a to včetně jednání s dotčenými úřady.

Aktuální dotační výzvy na podporu projektů jsou připravené přijmout vaší žádost o podporu financování vašich projektů, díky čemuž můžete v konečném důsledku výrazně ušetřit při provozování vašeho nemovitého majetku. V neposlední řadě svůj nemovitý majetek zároveň zhodnotíte a budete dopředu připraveni na zvyšování cen energií.

Rádi vám sdělíme více informací!

Naše dotační služby

Komplexnost našeho řešení

Realizace projektů v oblasti energetické náročnosti vyžaduje zkušenosti a plné nasazení různých specialistů. Bez těchto lidí a dalších technických předpokladů mohou být jen úvahy o zahájení realizace energeticky efektivních opatření pro vás nadmíru náročné, což v konečném důsledku může vést k odkladu realizace. To s sebou samozřejmě nese další náklady v budoucnosti.

Začněte již dnes! U nás obstaráte veškerý potřebný servis na jednom místě.

Zajistit potřebný tým specialistů a tím pokrýt všechny znalosti potřebné pro přípravu a realizaci projektu může být zdlouhavé a výsledek nejistý. Naší snahou je za vás vybrat vhodné specialisty a tím zmírnit náročnost vaší práce s přípravou projektu. Naší volbou správných zdrojů na jednom místě v konečném důsledku ušetříte. Zároveň vám přípravu a realizaci projektu značně usnadní a s výsledky, věříme, budete nadmíru spokojeni.

Kromě toho, na jednom místě u nás můžete zároveň obdržet také dodávky a stavebních práce v oblasti obnovitelných zdrojů energie!

Naše další související služby v oblasti stavebnictví a inženýrinku