"ABY VÁM PRŠELY DOTACE"

Není to samozřejmost, ale společně to dokážeme!

Náš čtyřkrokový plán pro žádosti o financování

Chcete požádat o dotaci pro svůj podnik, ale nevíte, kde začít? Vypracovali jsme pro vás plán 4 kroků, abyste přesně věděli, jaké kroky společně s vámi v procesu financování podnikneme. Plán 4 kroků pro získání dotace:

    Krok 1: Úvod a orientace

    Krok 2: Skenování dotace

    Krok 3: Zahájení žádosti o dotaci

    Krok 4: Uzavření žádosti o financování

 

Krok 1: Úvod a orientace

Během úvodní schůzky se s vámi a vaší společností optimálně seznámíme. Společně se podíváme na současnou situaci vaší společnosti a vaše plány do budoucna. Chystá se vaše firma vyvíjet nový produkt, spolupracovat s dalšími subjekty nebo investovat do nových zařízení? V této fázi jsou pro nás vaše podnikatelské plány důležitým faktorem. A čím podrobnější informace nám poskytnete, tím lépe můžeme efektivně prozkoumat možnosti dotací, o které můžete požádat.

Krok 2: Skenování dotací

Na základě informací z úvodní schůzky a orientačního setkání provedeme skenování dotací. Při tomto skenování hledáme východiska pro váš podnik v regionálních, národních i mezinárodních dotačních programech. Následně vám v přehledném dokumentu představíme dotační schémata, která mají oblasti překryvu s vašimi podnikatelskými záměry. V tomto dokumentu budou pro každé schéma nastíněna následující témata:

  •     Cíl dotace;

  •     Hlavní požadavky a předpoklady dotace;

  •     maximální výše dotace;

  •     lhůta pro podání žádosti o dotaci.

Krok 3: Zahájení žádosti o dotaci

Probereme s vámi výsledky prověření dotace včetně pravděpodobnosti úspěchu jednotlivých možností. V případě uspokojivé šance na úspěch začneme shromažďovat potřebné údaje a dokumenty k podání kompletní žádosti o dotaci. V tomto procesu se vám budeme snažit ušetřit co nejvíce práce, abyste měli co nejméně papírování. V závislosti na dotačním programu se však určitému zapojení z vaší strany nevyhneme. Dále podáme žádost o dotaci ve stanoveném termínu. Budeme aktivně řídit a sledovat celý proces žádosti, do kterého zapojíme případné partnery projektu. Po podání žádosti o dotaci budeme udržovat kontakt s poskytovatelem dotace.

Krok 4: Uzavření žádosti o financování

Po přidělení dotace může být projekt zahájen. Pokud si to přejete, můžeme na dotační projekt dohlížet až do oficiálního vyplacení dotace. Včetně:

  •     Monitorování/úpravy projektu;

  •     Vypracování zpráv o průběhu realizace;

  •     Udržování kontaktu s partnery projektu / poskytovateli dotace;

  •     Vypracování závěrečné zprávy.


Jsme připraveni Vám poskytnout podporu při zpracování odborných povinných příloh k žádosti o podporu. Naši partneři jsou připraveni reagovat na vaše požadavky v různých oblastech. Podívejte se do našeho ceníku. Věříme, že i zde s vámi najdeme společnou řeč.

10 důvodů, proč si zavolat naše dotační poradce

1.       Jeden pevný kontakt: Vše, co se týká vašeho financování, můžete vyřídit s jedinou kontaktní osobou. Poté, co vám bude dotace přiznána a my se postaráme o účetní aspekty vaší dotace, budete mít stále stejnou kontaktní osobu. 

2.     Úzká spolupráce: Je nám potěšením investovat do vás čas. Zajímá nás, co se děje ve vašem podnikání nebo kam směřuje vaše obec. Můžeme se tak postarat o to, abyste nepropásli lukrativní příležitosti a včas podali žádosti o dotace a využili tak dotačních příležitostí, které jsou pro vás relevantní. 

3.     Multidisciplinární služby: V rámci společnosti Čechák, specializované poradenství můžeme rychle konzultovat a spolupracovat s dalšími odborníky. Například s našimi daňovými poradci, abychom vám umožnili optimálně využívat také programy daňových úlev. 

4.     Poradenství orientované na budoucnost: Zahajujete inovativní projekty? Zvažujete investice do nových obchodních prostor? Rádi s vámi prodiskutujeme vaše budoucí plány a aktivně vám poradíme ohledně dotací a pobídkových programů, které mohou přispět k dosažení vašich projektových cílů. 

5.     Kvalitní služby: Žádosti, které podáváme vaším jménem, jsou vysoce kvalitní. Známe váš podnik, váš trh a máme k dispozici potřebné technické znalosti. A navíc hovoříme jazykem poskytovatele dotací. 

6.     Kvalifikovaní lidé: Budou s vámi spolupracovat naši dotační poradci, kteří již podpořili desítky podnikatelů v jejich žádostech o dotace. 

7.     Silná mezinárodní síť: Od přeshraniční spolupráce až po žádost o evropské financování: naši dotační poradci vám rádi pomohou.  

8.     Pro všechny typy podnikatelů: Naši dotační poradci jsou vám k dispozici v jakékoli fázi růstu vašeho podnikání: ať už jste malý začínající podnik nebo velký malý a střední podnik. 

9.     Flexibilní pracovní metody: Pracujeme v týmech a jsme schopni zvládnout i nečekané úkoly.

10. Nezávazná orientace: Vždy jste vítání s jakýmikoli dotazy nebo na nezávazné úvodní schůzce. Většinou dokážeme poměrně rychle posoudit příležitosti a možnosti vaší obce či vašeho podniku.


Kontaktuje nás, rádi s vámi vstoupíme do jednání o vašem záměru.