OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE

Pořízení obnovitelných zdrojů energie představuje důležité rozhodnutí z dlouhodobého hlediska. Náš výrobní program obsahuje zakázkovou přípravu a realizaci obnovitelných zdrojů energie. V tomto smyslu se jedná o odbornou přípravu, o komplexní dodávky obnovitelných systémů energie včetně propojení všech nezbytných elektro-technických komponent a montáží určených pro vytápění, výrobu elektrické energie, nabíjení elektrických vozů, ale také zařízení pro využití dešťové vody u nemovitostí našich zákazníků.

Přitom kromě na Vaše představy dbáme na šetrnost daného řešení k životnímu prostředí, výši souvisejících výdajů s pořízení těchto technologií a na výši dosažených úspor energie v neposlední řadě.

Z tohoto důvodu v naší nabídce pro vás máme jak samostatná zařízení pro výrobu energie sloužící různým účelům, tak již připravená řešení v kombinaci s akumulací energie. Díky tomu můžete svou vyrobenou energii z obnovitelných zdrojů také ukládat na preferovaná období dle zvyklostí při používání vašich zařízení.

Máme pro vás připravená řešení se špičkovými komponenty - pro vysoký výkon a dlouhodobou životnost. Víme, že investice do smysluplného využívání zdrojů energie vyžaduje dlouhodobý provoz a již v přípravě všech typů našich výrobků jsme na to mysleli. Věříme, že s funkčností systému budete zcela spokojení.

U nás můžete zvolit řešení kompletní dodávky včetně projektové přípravy, montáže a zajištění dotace nebo si vybrat jen některou z našich prací či služeb. Například dodávku řešení a my vás celým procesem výstavby zařízení pro vaši vlastní obnovitelnou energii rádi provedeme jako vaši poradci při realizaci tohoto projektu. Tím můžete ušetřit značné výdaje na pořízení vašeho nového zdroje energie a zajistit si tak úsporu času oproti hledání jednotlivých dodavatelů na trhu. Pokud zvolíte sestavení zařízení z vaší strany, vybavíme vás kromě všech nezbytných podkladů také odbornou podporou při přípravě a instalaci všech nezbytných komponent, abyste své nové zařízení mohli provozovat v souladu se souvisejícími předpisy.

Ať zvolíte jakoukoliv cestu, jsme tu pro vás. Pokud budete mít zájem, rádi vám připravíme ekonomickou rozvahu pro vaše rozhodnutí o pořízení nových energetických zdrojů, ve které si vaší úvahu z hlediska porovnání finanční náročnosti a následných přínosů vašeho rozhodnutí sami vyhodnotíte. Pokud si vyberete na realizaci projektu následně i naši firmu, započítáme náklady této části projektové přípravy do ceny našich řešení.

Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů

Celkem nabízíme tři typy řešení. Řešení výroby energie z obnovitelných zdrojů bez akumulace energie, s akumulací vyrobené energie do baterií a s akumulací energie do vody. Je na vás, které řešení si vyberete.


Víte, že nejdéle sloužící solární panely generují elektrickou energii již více než 70 let?

Efektivní výroba tepla a ohřev teplé vody

Vytápění objektů je za určitých okolností vhodné zajistit obnovitelným zdrojem energie - tepelným čerpadlem. Dle způsobu provedení sběru energie z prostředí se jedná o vzduchový či zemní princip. Ačkoliv preferujeme z důvodu vyšší efektivity zemní způsob získávání energie v kombinaci s tepelným čerpadlem, v určitých případech se jako vhodná cesta může jevit využití okolního vzduchu.

Zjistěte, jaké jsou možnosti a nechte si od nás v rychlých krocích navrhnout systém pro vytápění vašeho objektu tepelným čerpadlem. Na provedení přípravy a realizaci komponent pro sběr energie z okolního prostředí se jistě dohodneme. Přitom se nemusí jednat jen o náhradu stávajícího zdroje vytápění, ale o doplnění vašeho stávajícího systému pro vytápění vašeho objektu.


Víte, že svůj stávající systém vytápění můžete zefektivnit přidáním nového, obnovitelného zdroje energie?

Obnovitelné zdroje energie - naše služby a dodávky díla


Studie proveditelnosti pro velké projekty obnovitelných zdrojů energie

Pro města, obce a instituce, kde rozhodnutí o investici do obnovitelných zdrojů energie často předchází komunikace více orgánů, nabízíme vypracování odborného materiálu pro umožnění kvalifikované diskuse u vás a dále pro uskutečnění řádného postupu pro realizaci tohoto typu investice.

Uvažujete o investici do obnovitelných zdrojů již nyní? Máte otázky k technickému řešení, ekonomické návratnosti, možnostem pořízení technologií?

Vypracujeme pro Vás odbornou Studii, která všechny Vaše otázky zodpoví a pomůže Vám pro Vaše rozhodnutí o dalším kroku!

Dodávky obnovitelných zdrojů energie na klíč

Pro případ, kdy preferujete bezstarostný průběh a perfektní kvalitu provedení včetně odpovídajícího výkonu zařízení s ohledem na vaše stavební a energetické předpoklady.

Celý systém Vám navrhneme a provedeme i jeho realizaci včetně dodání potřebné dokumentace a nezbytných povolení s ohledem na požadovaný výkon Vašeho nového zařízení na výrobu elektrické energie či tepla a ohřev teplé vody pro pokrytí Vaší potřeby.

Máte již vybraného dodavatele a záleží Vám na perfektním provedení a zároveň jste zvyklý stavební investice zajistit svým odborným technickým dozorem? Nebo jste teprve na začátku celé akce a chcete výběr zhotovitele díla provést způsobem výběrového řízení?

Pomůže Vám s přípravou projektu formou doplňujících konzultací při zpracování projektové přípravy i s výběrem dodavatele řešení a budeme Vás při celém procesu zastupovat od oslovení dodavatele po předání díla.  

Zajištění a dodávka komponent se zárukou

Jedinou cestou, jak zajistit pro sebe výrobu energie z obnovitelných zdrojů není u nás poptání služby jako celku, na klíč.

Můžete se rozhodnout pro dodávku komponent od nás včetně všech souvisejících materiálů potřebných pro realizaci tohoto typu záměru.

Věříme, že co Čech, to kutil, proto jsme tuto nezvyklou cestu pro realizaci vlastní elektrárny zařadili do našeho portfolia. Výhodou jsou dostupné ceny a to v rychlém čase. Pusťte se do díla již nyní!

Developerská výstavba

V současnosti je vhodná doba na přípravu a realizaci velkých solárních elektráren.

Víme, jak a kde projekt připravit a zrealizovat.

Máme zpracovanou kalkulaci a hledáme partnery pro tento typ projektu.

Návratnost investice s využitím související podpory se pohybuje okolo 7 let. Životnost zařízení je projektováno minimálně na dobu 25 let. To značí zajímavé zhodnocení vložené investice. Oslovte nás pro spolupráci!

Další služby:

  • projektová příprava
  • inženýring
  • příprava zadávací dokumentace a zpracování výběrového řízení / účast ve výběrových řízeních
  • dotační poradenství se zajištěním dotačního financování projektů
  • dodávka dalších příslušných souvisejících komponent - dobíjecí stanice pro elektrické vozy dle potřeb zákazníka
  • technický dozor stavebníka