Naše poslání

„Měníme představy, touhy a plány v realitu.“

Naše poslání není jen energetické a dotační poradenství, je to mnohem více.

Už od dětství jsem okolo sebe viděl mnoho příležitostí jak zlepšit pošmourný stav světa, ve kterém společně žijeme. Postupem času jsem ale zjistil, že cesta ke zlepšení znamená také mnoho překážek, neúspěšných pokusů a ztracené motivace ke změně.

Nyní, kdy jsem už poznal, jak to v reálném světě chodí, chci ho pozitivně ovlivňovat, chci překvapovat něčím dobrým. A je na nás všech, abychom prostřednictvím inovací ovlivňovali, překvapovali a zlepšovali naše životní prostředí a okolí, ve kterém společně žijeme.

Mým přáním je, abychom tyto zkušenosti prostřednictvím naší společnosti zúročili při dennodenní činnosti a zrealizovali všechny projekty, u kterých jsme přítomni do absolutního konce a úplné spokojenosti dotčených stran.

To je způsob, jakým naše společnost pomáhá zlepšovat náš svět. To je náš závazek, který provází každou naši myšlenku a činnost.

Pozitivní přistup k okolí se promítá do vztahů s našimi partnery a jejich okolí. A především také do společné práce k radostnějšímu a kvalitnějšímu životu nás i našich budoucích generací. Tento závazek je pro nás prvotním impulsem, který žije v nás všech a ve všem, co děláme.

Posláním společnosti Čechák je nabízet precizně, důsledně a systematicky vždy optimální řešení v různých oblastech lidského žití. Naším prvotním záměrem je realizovat taková řešení, která přinesou svému majiteli uspokojení a prospěch. A dalším dotčeným subjektům v jeho okolí synergický pozitivní efekt.

Přitom dbáme na průběžnou inovaci našich prací a postupů, implementaci nových dostupných a ověřených technologií a na udržitelné využívání zdrojů energií a životní prostředí.

K našim klientům přistupujeme jako k rovnocenným partnerům a vždy postupujeme předvídatelně, spravedlivě a ochotně.

Vždy stojíme na straně klienta.

Radost, spokojenost a bezstarostnost našich partnerů při konzultacích, přípravě, dohlížení na realizaci, dokončení a předání projektů nás dává pocit štěstí a neustále nás zavazuje k inovaci a hledání nových optimálních řešení.