Naše vize

„Spojujeme svět představ, tužeb a plánů s realitou.“

Vizí společnosti Čechák, specializované poradenství, s.r.o. je zrealizovat maximální počet inovativních projektů v oblasti dotačních a energetických služeb, které zlepší prostředí, ve kterém žijeme. To vše s ohledem na kvalitu a spokojenost. Chceme být lídrem a stabilním partnerem v dotačně poradenských a energetických službách.

Naší vizí je nabízet takové profesionální dotační a energetické služby, které bychom sami využili a které chápeme jako přínosné a potřebné pro společnost.

Chceme

Chceme být profesionálními partnery a prvotně vždy nabízet ve výsledku kvalitní a optimální řešení na míru od úplného počátku úvah, přes kompletní projektovou přípravu a doporučení vhodných dotačních nástrojů až po finalizaci projektu.

Chceme se stát strategickým partnerem našich klientů v jejich rozvoji a realizaci jejich představ a vizí.

Chceme nabízet komplexní řešení, dotační poradenství a energetické služby ve vší obsáhlosti každého projektu.

Chceme všechna řešení a projekty pečlivě analyzovat a teprve poté doporučovat řešení.

Chceme nabízet nejen prosté projektové, dotačně poradenské a energetické služby, ale také zajistit profesionální řízení celého projektového procesu, to vše na míru potřebám klienta včetně všech souvisejících předpokladů a rizik v rámci našeho interního řešení metod a pracovních postupů.

Věříme

Věříme, že současný stav světa i našeho blízkého okolí lze zlepšit.

Věříme, že v případě ekonomického nebo společenského přínosu je potřebné a žádoucí tento stav zlepšit.

Věříme, že naší činností se projekt od projektu přiblížíme k lepšímu prostředí a že i další budou následovat příklad dobré praxe a budou chtít také současný stav zlepšit.

Věříme, že z tohoto přístupu může těžit současná i budoucí generace.

Vyznáváme tyto hodnoty:

  • Kvalita a profesionalita
  • Efektivita a zároveň flexibilita
  • Antihiearchická struktura vyznačují souhrnně naše podnikání
  • Preciznost, důslednost a systematičnost
  • Jsme jednotní, pevní a nezávislí
  • Orientujeme se na klienta
  • Náš klient je náš partner
  • Jsme neovlivnitelní a bojujeme za spravedlivou hospodářskou soutěž
  • Získáváme důvěru díky upřímné interní a externí komunikaci
  • Každý člen přebírá roli vzoru směrem dovnitř a ven a díky svému přičinění rozhodujícím způsobem přispívá úspěchu podnikání

Tyto hodnoty dodržujeme při každé své činnosti.

Kontaktujte nás

Chtěli byste s námi spolupracovat? Nahlédněte do nabídky našich služeb a zjistěte, jak Vám můžeme pomoci.

Nebo nás rovnou kontaktujte, rádi s Vámi probereme Váš problém a ukážeme Vám možnosti řešení.