Výčet našeho zaměření

Věnujeme se podpoře projektů, které dávají pozitivní výsledky pro ochranu ovzduší a klimatu. To může obsahovat široký záběr služeb od analýzy trhu, přes projektovou přípravu po projektové řízení a dosahování stanovených cílů.

Naše zkušenosti nám umožňují poskytovat takový rozsah služeb a v oblastech, které pro naše zákazníky považujeme za přínosné z dlouhodobého hlediska. Z tohoto důvodu se zaměřujeme na dlouhodobé projekty a jejich související výnosy. V této souvislosti se zejména jedná o projekty v oblasti energetické efektivity, obnovitelných zdrojů energie, digitalizace a poohlížíme se po tématu sítí 5G.

Chápeme, že poskytování našich služeb je velice komplexní, proto se snažíme naším zákazníkům z řad obcí a podniků vyjít vždy vstříc. Z tohoto důvodu vám můžeme nabídnout jak konzultační, tak poradenské dotační služby. Záleží na vašem rozhodnutí, jak váš záměr budete chtít zrealizovat. Z naší strany jsme připraveni na dvojí způsob podpory vašeho projektu.

V neposlední řadě se zaměřujeme na fotovoltaické elektrárny. I zde můžete od nás získat jak kompletní provedení projektu, tak jeho úplnou podporu. Záleží na vašich preferencí.

Ačkoliv se zaměřujeme na výše uvedené projekty, kterým se neustále věnujeme a máme z toho důvodu pro ně zažitý náš systém, nebráníme se novým oblastem. Proto Vám na tomto místě nabízíme naší následující součinnost v těchto oblastech: