Zákazník a jeho přání jsou pro nás na prvním místě. Ve všem, co děláme, je zákazník a jeho spokojenost hlavním motivem naší činnosti. S tímto vědomím přistupujeme ke každé záležitosti, které se na společné cestě při dosahování stanovených cílů objeví, a to od počátku našeho podnikání až po současnost.

Věříme, že v návaznosti tkví síla, proto stavíme na kvalitních základech. Díky tomu Vám můžeme nabídnout naše produkty, které opíráme o naše získané zkušenosti a které představují očekávaný předpoklad pro naší úspěšnou spolupráci. 

V každém řešení se nachází spousta úskalí, která jsme připraveni aktivně překonat. Učíme se ze zkušeností, proto naše dnešní schopnosti a nabídka, předčí vaše očekávání. O tom jsme přesvědčeni.

Naší přidanou hodnotu spatřujeme v tom, že dokážeme našemu zákazníkovi nabídnout pro něho na míru ta správná řešení, která dokáže ocenit i v budoucnu. Přitom se neomezujeme jen na naši aktuální paletu možností. Naopak vždy přizpůsobujeme naše řešení všem aktuálním přáním našeho zákazníka. což se dlouhodobě ukazuje klíčem k úspěchu.
15 let
společných zkušeností
37
dokončených realizací
988,5 tun CO2
pravidelně šetřeno za rok prostřednictvím zrealizovaných akcí
8
% zhodnocení vložených finančních prostředků
7,8 mil. Kč
každoroční finanční úspory našich zákazníků

VĚŘÍME SI


Od zahájení našich prací v roce 2007 po současnost vnímáme Vaše potřeby a snažíme se hledat cesty a řešení pro jejich dosažení. Přitom vytváříme komplexní služby pro realizaci Vašich záměrů v krátkém čase a se zaměřením na kvalitu plánovaných výstupů vždy s ohledem na Vaše očekávání v oblastech, ve kterých působíme.

S respektem a nadšením přistupujeme ke všem možnostem spolupráce a vždy jsme připraveni Vám nabídnout znalosti, které Vás možná překvapí. Díky Vaší důvěře navíc disponujeme nezbytnými zkušenostmi, které nás s každou úspěšnou realizací dále posouvají kupředu. Přitom se nezaměřujeme jen na jednu oblast či hotová řešení, ale stále nově vznikající potřeby našich zákazníků i neustále se měnící prostředí, jsou pro nás vždy další a neustálou velkou výzvou pro zajištění těch nejvhodnějších řešení.

Tímto přístupem jsme zrealizovali doposud každou Vaši zakázku. Naším zákazníkům se věnujeme na plný úvazek a vždy nám záleží na Vaší spokojenosti - s námi, s průběhem naší spolupráce a prováděním našich spojených prací i a to zejména, s dosaženým výsledkem.

ZJISTĚTE VÍCE O NAŠÍ FIREMNÍ HISTORII, DOSAŽENÝCH ÚSPĚŠÍCH A O NAŠEM PŘÍSTUPU K NAŠÍM ZÁKAZNÍKŮM

Přehled dokončených projektů našich zákazníků 

O NÁS A NÁŠ VÝVOJ

Od počátků po současnost
2022

Práce na projektech našich zákazníků z oblasti rozvoje infrastruktury, zavádění nových technologií v oblasti energetických úspor a obnovitelných zdrojů. Získání licence pro podnikání v energetických odvětvích.

2021

Zahájení procesu digitalizace firmy, spuštění webových stránek vypracovaných ve vlastní režii a příprava nových produktů s cílem přiblížit naší činnost naším zákazníkům.

2017

Nové uspořádání firmy s cílem zajistit naším zákazníkům i nadále specializované služby v oblasti financování jejich projektů a rozšíření činnosti do oblasti rozvoje veřejné infrastruktury.

Založení firmy Čechák, specializované poradenství, s. r. o.

2015

Příprava, realizace a dokončení projektů pro obce, města a firmy v oblasti investičních projektů s cílem zvyšování energetické efektivity našich zákazníků.

2011

Spuštění zbrusu nových webových stránek www.cespo.cz

2009

Získání první dotace a začátek cesty v dosahování energetických úspor našich zákazníků.

První dokončený projekt snížení energetické náročnosti rodinného domu.

2007

Založení společnosti Čechák a spol. s r. o.

Za lepší budoucnost:

společně dokážeme velké věci!


Další informace o nás:

Hledané pozice

Více o našem přístupu