15
let společných zkušeností
37
dokončených realizací
988,5
tun/CO2 pravidelně šetřeno za rok prostřednictvím zrealizovaných akcí
8
% zhodnocení vložených finančních prostředků
7,8
miliónů korun každoroční finanční úspory našich zákazníků

VĚŘÍME SI

ZJISTĚTE VÍCE O NAŠÍ FIREMNÍ HISTORII, PRŮBĚŽNÝCH VÝSLEDCÍCH A O NAŠEM PŘÍSTUPU K PRÁCI A NAŠÍM ZÁKAZNÍKŮM

Od zahájení našich prací v roce 2007 po současnost vnímáme potřeby zákazníků v České republice v oblasti energetické bezpečnosti z dlouhodobého hlediska. Od zahájení našich prací hledáme cesty a řešení pro dosažení energetických úspor a efektivního využívání primárních zdrojů energie. Z tohoto období přinášíme první realizaci projektů a od té doby vytváříme komplexní služby pro realizaci záměrů našich zákazníků. Cílem je pro nás v krátkém čase a se zaměřením na kvalitu výstupů dosahovat naplnění očekávání našich zákazníků v oblastech, ve kterých působíme. 

S respektem a nadšením přistupujeme ke všem záměrům našich zákazníků a vždy jsme připraveni nabídnout potřebné znalosti. Díky Vaší dosavadní důvěře navíc disponujeme nezbytnými zkušenostmi, které nás s každou úspěšnou realizací posouvají dále. Přitom se nezaměřujeme jen na jednu oblast či pouze známá řešení, ale stále nově vznikající potřeby našich zákazníků i neustále se měnící prostředí, jsou pro nás vždy další a neustálou velkou výzvou pro zajištění těch nejvhodnějších řešení pro Vás. 

Tímto i klasickým způsobem jsme zrealizovali mnoho Vašich záměrů. Naším zákazníkům se věnujeme na plný úvazek a vždy nám záleží na Vaší spokojenosti - s námi, s průběhem naší spolupráce a prováděním našich spojených prací i a to zejména, s dosaženým výsledkem.

Přejděte na naše reference:

                                                         Přehled dokončených projektů našich zákazníků

Od počátků po současnost

NÁŠ VÝVOJ​

15 let historie, 3. generace
Zákazník a jeho přání jsou pro nás na prvním místě. Ve všem, co děláme, je zákazník a jeho spokojenost hlavním motivem naší činnosti. S tímto vědomím přistupujeme ke každé záležitosti, které se na společné cestě při dosahování stanovených cílů objeví, a to od počátku našeho podnikání až po současnost.

Věříme, že v návaznosti tkví síla, proto stavíme na kvalitních základech. Díky tomu Vám můžeme nabídnout naše produkty, které opíráme o naše získané zkušenosti a které představují očekávaný předpoklad pro naší úspěšnou spolupráci. 

V každém řešení se nachází spousta úskalí, která jsme připraveni aktivně překonat. Učíme se ze zkušeností, proto naše dnešní schopnosti a nabídka, předčí vaše očekávání. O tom jsme přesvědčeni.

Naší přidanou hodnotu spatřujeme v tom, že dokážeme našemu zákazníkovi nabídnout pro něho na míru ta správná řešení, která dokáže ocenit i v budoucnu. Přitom se neomezujeme jen na naši aktuální paletu možností. Naopak vždy přizpůsobujeme naše řešení všem aktuálním přáním našeho zákazníka. což se dlouhodobě ukazuje klíčem k úspěchu.
2022

Nové projekty

Studie proveditelnosti pro solární elektrárny a tepelná čerpadla, příprava projektů obnovitelných zdrojů energie.

2021

Inovace

Zahájení postupného procesu inovací a digitalizace firmy, spuštění nového webu a příprava nových produktů s cílem poskytnout naším zákazníkům pro ně výhodné produkty.

2017

Organizační změny

Nový název firmy, nové logo, shodné přístupy a cíle - zajistit naším zákazníkům i nadále specializované služby v oblasti společensky přínosných projektů.

Založení firmy 

Čechák, specializované poradenství, s. r. o.

2015

Plnění projektů

Příprava, realizace a dokončování projektů pro obce, města a firmy v oblasti projektů přínosných pro životní prostředí a s cílem snižování energetické závislosti našich zákazníků.

2011

Spuštění webu

www.cespo.cz

2009

Vypracování vlastního konstruktivního návrhu a doporučení konkrétních opatření pro zisk dotačního financování včetně doporučení pro zajištění všech souvisejících potřeb s projektem.

První dokončený projekt

Snížení energetické náročnosti rodinného domu o 50 % oproti původnímu stavu.

2007

Založení firmy

ČECHÁK & spol. s r. o. se sídlem v Liberci

Za lepší, společnou budoucnost!

Dokážeme velké věci. Určitě!

Zajímají Vás detaily? Skutečně? Tak běžte ještě dál!

Hledané pozice

Více o našem přístupu

To je za nás ten správný přístup :)