JAK PRACUJEME

Pracujeme na partnersko-projektové bázi, to znamená, že ke každému zákazníkovi přistupujeme s velmi odlišným přístupem dle jeho zaměření, cílů a dalších proměnných. Samozřejmě, že vzhledem k povaze zaměření našich služeb hovoříme s naším zákazníkem o předmětu projektu a zároveň provádíme vlastní průzkum dosažitelných přínosů projektu s ohledem na aktuální stav předmětu realizace projektu.

Naše činnost je podpořena profesionálním týmem odborníků z různých oblastí. Ať už jde o úkony spojené s přípravou záměru, budoucí stavební činnost nebo pořízení technologií, spolupracujeme s dalšími subjekty pro zajištění veškerých služeb na jednom místě. Tento přístup se nám již dříve osvědčil a věříme, že tímto způsobem můžeme dosáhnout kvalitních výsledků našich nabízených služeb.

Na druhou stranu v případě, že disponujete vlastním projektovým zázemím nebo týmem specialistů, jsme připraveni se začlenit do připravovaného či probíhající projektu tak, abychom z naší strany pro Vás zajistili jen takový rozsah služeb, který skutečně potřebujete.

Navíc, dle předmětu projektu poskytujeme také další navazující služby, stavební práce a dodávky technologií, aby náš přínos pro realizaci projektu byl co možná pro Vás nejvyšší.

Jsme si dobře vědomi toho, že vzhledem k hloubce našich služeb s orientací na výsledek nemusíme být vždy nejlevnější alternativou na trhu. Z tohoto důvodu Vám nabízíme ve všech našich službách a činnostech různý rozsah našich služeb tak, aby při Vašem rozhodnování o budoucím dodavateli služeb a dodávek jsme byli vždy v porovnání s ostatními uchazeči o spolupráci s Vámi konkurenceschopní.

Úvodní kontakt

Nasdílíme Vám úvodní sadu otázek pro vyjasnění Vašich dostupných zdrojů potřebných pro připravovaný záměr.

Informace

Projednáme Vaše cíle a přání a zaměříme se na plánovaný záměr s důrazem na vytyčení stanoveného cíle.

Návrh spolupráce

S ohledem na předchozí krok připravíme naší cenovou nabídku včetně stanovení rozsahu našich služeb, představení členů našeho týmu a projektového plánu.

Zahájení prací

V případě Vašeho zájmu a odsouhlasení naší cenové nabídky připravíme návrh Smlouvy o spolupráci, případně další typ odpovídající smluvní dokumentace.

Koho hledáme

Věříme, že naše poslání zrealizujeme jen ve spolupráci s výjimečnými lidmi, kteří navíc sdílí základní myšlenku v propojování potřeb přírody a lidí.

Ve spolupráci s Vámi, našimi budoucími partnery, spolupracujícími odborníky a kolegy se ještě více přiblížíme našim společným cílům. Pokud Vás zajímá koho hledáme, zjistěte více informací zde

Více detailů