DOTAČNÍ PORADENSKÉ SLUŽBY ČECHÁK

"Dle Vašich preferencí přizpůsobíme rozsah našeho výstupu s ohledem na Vaše možnosti a dané předpoklady při zpracování dotačních projektů. V případě, kdy disponujete odbornými znalostmi a kvalitním realizačním dotačním a projektovým týmem, rádi pro Vás zpracujeme dílčí odborné výstupy pro dotační projekty. Obraťte se na nás v takovém případě pro rychlou konzultaci Vašeho záměru." Ve všech ostatních případech jsme připraveni Vám poskytnout naši plnou součinnost při přípravě a realizace Vašeho projektu dle jeho předmětu.

Specializujeme se na projekty v oblasti energetických úspor, ale máme zkušenosti i s dalšími investičními projekty. Obraťte se na nás a společně najdeme vhodný dotační zdroj pro Váš plánovaný záměr.

Podpora při uchopení Vašeho záměru,

odborná projektová příprava a inženýring,

a zpracování dalších odborných výstupů pro žádost v souladu s Výzvou,

zpracování a podání kompletní žádosti o podporu a zajištění  dotačního managementu,*

od A do Z včetně zpracování všech příloh k žádosti o podporu  k plné žádosti o dotaci

součinnost při výběru zhotovitele, projektové řízení a zajištění udržitelnosti projektu.

se zárukou za dosažení plánovaných výsledků!


*Příprava dotačních projektů může být velmi často časově i energeticky náročná. Oslovte nás a my Vám rádi zajistíme vhodnou podporu.

PROJDĚTE ÚSPĚŠNĚ AKTUÁLNÍMI DOTAČNÍMI PŘÍLEŽITOSTMI

Jsme připraveni Vám nabídnout jak služby Zpracování žádosti o podporu, tak služby v oblasti zpracování odborných povinných příloh vyžadovaných k předkládání záměrů. Ať si zvolíte jakýkoliv balíček služeb a prací, vždy Vám doručíme také nadstandardní výsledek se zájmem o Váš úspěch při hodnocení žádosti o podporu. Samozřejmě, že v případě Vašeho zájmu to pro nás ale končit nemusí. Dotační management a zajištění udržitelnosti považujeme v případě Vašeho zájmu o hladký průběh realizace a vyhodnocení projektu za samozřejmost. Za Vašimi projekty si stojíme!

PŘÍPRAVNÉ I KOMPLEXNÍ DOTAČNÍ ODBORNÉ SLUŽBY

Oslovte odborníky a nechte realizace Vašeho projektu v profesionálních rukách

Chcete požádat o dotaci pro svou obec nebo podnik, případně pro projekt rekonstrukce Vašeho domu? Proces žádosti o dotaci může být zdrcující a časově náročný. S pomocí dotačních poradců společnosti Čechák, specializované poradenství zvýšíte své šance na úspěch. Vědí, které dotace by pro vás mohly být zajímavé, a většinou pracují na bázi úspěšné realizace projektu. To znamená, že v případě neudělení dotace vám nevzniknou žádné nebo jen nezbytné, minimální náklady.

Ušetřete čas a peníze kvalitní přípravou a realizací projektu

Naši dotační poradci v minulých letech pomohli desítkám obcí a firem s jejich projekty a žádostmi o dotace. Převezmeme na sebe všechny vaše úkoly v průběhu řízení žádosti o dotaci. Vaši žádost o dotaci připravíme s velkou pečlivostí a před odesláním dokumentů překontrolujeme všechny údaje. Nemusíte se obávat o dodržení termínů, naši dotační poradci podají vaši žádost včas a budou sledovat další kroky v dotačním procesu. Pokud by vaší žádosti nebyla přidělena dotace, nevznikly by vám žádné náklady. Tímto způsobem nejen ušetříte čas, ale také předejdete zbytečným výdajům. Vaší žádost podáme znovu na naše výdaje.

Využijte znalostí o dotacích a kontaktů s odborníky na vašem trhu

Jako dotační poradci známe region, ve kterém působíte, a máme hluboké znalosti o dostupných programech financování a souvisejících tématech. Ale také z hlediska obsahových a technických aspektů známe většinu úskalí. Specializujeme se na udržitelnost, ale pokud s námi budete spokojení, rádi naše kompetence za Vašeho zájmu rozšíříme.

OSLOVTE NÁS A ZAČNĚTE S PŘÍPRAVOU VAŠEHO PROJEKTU JEŠTĚ DNES!

PŘEHLED PROGRAMŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2021-2027 A AKTUÁLNÍCH VÝZEV   Výzvy IROP

Podání žádosti o podporu projektu a dotační management pro financování projektů z dotačních zdrojů včetně zajištění všech požadovaných projektových odborných příloh k žádosti dle zaměření Vašeho projektu.

Chcete požádat o dotaci pro Váš záměr nebo pro Váš projekt? Není podstatné, zda pro sebe či Vaší rodinu, obec, jste-li jejím představitelem či zástupcem nebo pro svůj podnik. Rozsah projektu ani osoba žadatele pro nás není rozhodujícím faktorem pro zahájení našich prací. Mnohem více je pro nás podstatný obsah a vytyčené cíle, které s Vámi nejprve projdeme. Poté, pokud se domluvíme na spolupráci, zaměříme se na hledání vhodné dotační příležitosti.

PŘEJDĚTE NA DETAIL 4 KROKŮ!

Ačkoliv proces zpracování žádosti o dotaci může být náročný z více hledisek, zaměříme se na nejvíce exponované části. Tímto způsobem zásadně dosáhneme snížení úvodních výdajů nutných pro přípravu projektů a také zkrátíme čas pro přípravu žádosti o dotaci. Na vyžádání dokážeme veškeré dotační práce zhotovit za 14 dnů a to včetně povinných příloh!*

Z Vašeho pohledu projdete s naší pomocí celým procesem podání žádosti o podporu snadno a zároveň zvýšíte své šance na úspěch pro získání dotace . Víme, jak se v dotačním prostředí pohybovat, máme dostatečné zkušenosti, a to zejména z oblasti investičních projektů při dosahování energetických úspor a zavádění nových technologií obnovitelných zdrojů energie. Na základě dlouhodobé spolupráce ovšem naším zákazníkům vycházíme vstříc v případě jejich zájmu o přípravu a realizaci vašich dalších dotačních projektů. 

OSLOVTE PROJEKTANTY A SPECIALISTY! /v přípravě/

Naše služby jsou opravdu komplexní. Na Váš záměr se podíváme ze všech stran, abychom zjistili možnosti, jak Váš projekt co možná nejdříve a za ideálních podmínek provést realizací a dát mu potřebnou péči od začátku až po jeho dokončení včetně vyhodnocení jeho stanovených výsledků s ohledem na plánované parametry. Samozřejmě, že jeho výsledky jsou pro nás klíčové, protože právě ony hovoří za naší práci pro Vás.

Dle Vašeho záměru vybereme vhodný dotační titul a dle Vašich preferencí Vám poskytneme naší dostatečnou součinnost na realizaci Vašeho projektu. Bude-li vyžadovat širší rozsah našich služeb, jsme připraveni Vám zajistit zpracování kompletní projektové přípravy Vašeho projektu.

ZÍSKEJTE VÝHODY ve formě slev z úplného plnění!

Víme také, které dotace jsou pro vás zajímavé, a většinou pracujeme na bázi odměny při dosažení úspěšného schválení dotace Vašeho projektu. Pokud Vaše žádost bude zamítnuta, jsme připraveni se podílet na opakovaném podání Vaší žádosti z naší strany. 

Ušetřete čas a peníze s naším dotačním poradenstvím

Naši dotační poradci v minulých letech pomohli desítkám obcí a firem s jejich žádostmi o dotace. Převezmeme na sebe všechny vaše úkoly v průběhu řízení žádosti. Vaši žádost o dotaci připravíme s velkou pečlivostí a před odesláním dokumentů překontrolujeme všechny údaje. Nemusíte se obávat o dodržování termínů stanovených poskytovateli dotací, naši dotační poradci podají vaši žádost včas a budou sledovat další kroky v dotačním procesu s ohledem na stanovené lhůty.

SEZNAMTE SE S REFERENCEMI!


Znalosti o dotacích a odbornících na českém trhu
Jako zkušení dotační poradci známe pravidla dotačního financování v oblasti, ve které působíte, a máme hluboké znalosti o dotačních podmínkách a také průběžně dostupných dotačních programech. Ale také z hlediska obsahových a technických aspektů známe většinu možných úskalí. Specializujeme se na zavádění nových technologií a jsme v tom vytrvalý!

Máte-li předběžnou představu o záměru v oblasti snížení energetické náročnosti a udržitelnosti životního prostředí, pak jsme pro Vás ten pravý partner. Nejen že Vás projektem provedeme, ale pokud si zvolíte jednu z našich nabízených služeb, poskytneme Vám také vše potřebné pro jeho realizaci.

Naše zkušenosti Vám umožňují získat náskok  pro příravu Vašich projektů, abyste své úsilí a čas věnovali na správné místo.

OVĚŘTE SI CENOVOU DOSTUPNOST!

NA CO SE MŮŽETE S NÁMI DÁLE SPOLEHNOUT?

Studie proveditelnosti

Nezávislé zhodnocení potenciálu energetických úspor, včetně variant návrhů řešení.

Zpracování odborných výstupů

Závěry ze Studie proveditelnosti můžete využít ve Váš prospěch a začít s námi s projektovou přípravou.

Podání kompletní žádosti o dotaci

Podáme za vás žádost a zpracujeme požadované přílohy k žádosti v očekávané kvalitě a čase.

Realizace projektu

Propojení všech dosavadně poskytnutých služeb za účelem dosažení plánovaných výsledků!

Dodávka vybraných řešení

Fotovoltaické elektrárna, zalévání zahrady dešťovou vodou, nabíjení elektrických vozidel jsou jen některá opatření, která umíme zároveň za zajímavých podmínek dodat.

Monitoring a udržitelnost

Vyhodnocení výsledků, zajištění udržení dotace a informování o úspěchu.

PŘEHLED NAŠICH DOTAČNÍCH SLUŽEB

Dotační servis a konzultace
 • Zasazení vašeho projektu do vhodného dotačního programu
 • Příprava vašeho záměru dle podmínek zvoleného dotačního programu
 • Zpracování žádosti o podporu vašeho projektu včetně práce v elektronickém prostředí
 • Zpracování výběrových řízení na dodavatele opatření s ohledem na parametry realizovaného projektu
 • Zajištění projektového řízení s ohledem na požadavky dotačního programu
 • Provedení udržitelnosti projektu
Dotační poradenství
 • Příprava podkladů pro zpracování žádosti o podporu projektu z vaší strany
 • Odborná podpora při přípravě a realizaci dotačního projektu
Projekční služby
 • Zpracování projektové dokumentace

 • Zajištění inženýringu stavby
 • Zajištění technického dozoru stavby