DODÁVKY ČISTÉ ENERGIE

ZAJISTĚTE PRO SVŮJ PODNIK VÝRAZNOU FINANČNÍ ÚSPORU DÍKY OBNOVITELNÝM ZDROJŮM ENERGIE!  

V současnosti jsou výdaje na energetické zdroje i energetické komodity vysoké. Pokud si nejste stále jisti vlastní investicí do technologií obnovitelných zdrojů energie, či prostředky chcete využít na jiné aktivity, máme pro Vaší společnost zajímavou nabídku. Nabízíme dva produkty v této oblasti, které zajistí plánované dosažení úspory.

Plánované dosažení úspory je služba, která z pohledu investora nemá v naší oblasti obdoby ani konkurenci. Firmám nabízíme službu financování energetických úspor za účelem dosažení ještě větší a rychlejší energetické úspory. Energetická úspora se dosáhne formou instalace obnovitelných zdrojů energie a provozem dané technologie. Vyhodnocení potenciálu úspor je zcela v naší režii, stejně jako náklady na provedená opatření, včetně odpovědnosti za dosažení výsledků.

SEZNAMTE SE BLÍŽE S NAŠIMI ENERGETICKÝMI PRODUKTY!

KORUN JAKO WATTŮ! 

Máte jen malou spotřebu elektrické energie, ale disponujete velkou plochou pro umístění sluneční elektrárny? Využijte naší službu KORUN JAKO WATTŮ, která představuje ojedinělý způsob pro pokrytí části či celé vaší spotřeby elektrické energie dle množství vaší průměrné roční energetické spotřeby.

Prostřednictvím přípravy a instalace fotovoltaické elektrárny vám zajistíme stabilní přísun čisté energie pro vaší potřebu v průběhu celého roku zdarma výměnou za umožnění výstavby fotovoltaické elektrárny u vás. Vám tak vznikne taková plánovaná dlouhodobá úspora, která Vám zajistí bez vstupní investice obnovitelnou energii v potřebné výši bez výdajů na pořízení nových technologií.

ZAFIXUJTE NA PŮLCE!

Naše služba ZAFIXUJTE NA PŮLCE Vám umožní bez počáteční investice zafixovat cenu elektrické energie díky naší dodávce a zprovoznění technologie výroby energie z obnovitelných zdrojů u vás z naší strany. Vy poskytnete vhodné střešní plochy a my se postaráme o zbytek.

Tento postup je skvělý pro každou firmu či společnost, která není v situaci, kdy si může dovolit investovat do projektové přípravy, ani do stavebních prací či nákladů do pořízení technologií obnovitelných zdrojů energie. Kontaktujte nás a my vyhodnotíme, zda je možné dosáhnout takových výsledků, že přínos pro vaší společnost bude zajištěn!  

Nechte si od nás vypracovat nabídku pronájmu energetického zařízení pro váš podnik! Výše ceny za watt pro Vás bude skutečně z dlouhodobého, ale i z krátkodobého hlediska výhodná.

Naše služby a dodávky:

  • výstavba nových obnovitelných zdrojů energie
  • provozování obnovitelných zdrojů energie
  • dodávky obnovitelné energie
  • pronájem technologických celků obnovitelných zdrojů energie