Služby

Pro každou obec, firmu i jednotlivce máme to pravé. Vybírejte mezi konzultačními a poradenskými dotačními službami pro oblasti ochrany klimatu. Typickými projekty jsou akce zaměřené na snižování energetické náročnosti, snižování emisí, instalace technologií obnovitelných zdrojů energie a sítě 5G.

Aktuálně nejlepší dotační program vám pomůžeme vybrat na základě vašich preferencí a vašich následných cílů.

Konzultant

CZK  0 * **

 
 • Zpracování žádosti 1 projektu
 • Koordinace přípravy projektu
 • Zpracování příloh k žádosti
 • * 8 % z ceny realizačních prací bez DPH v případě schválení žádosti o podporu
 • ** konzultace nad rámec zpracování žádosti jsou účtovány dle skutečně provedených prací na základě schváleného výkazu prací

Poradce

CZK 10.000* **

 
 • Plná podpora projektu
 • Úplné zohlednění pravidel a vybrané výzvy
 • Sdílené know-how
 • * schválení projektu na základě námi zpracovaných podkladů bude účtováno sazbou 3 % ze schváleného objemu dotace
 • ** poradenství nad rámec poskytované služby bude účtováno dle skutečně provedených prací

Výroba

Pro oblast instalace obnovitelných zdrojů energie máme pro vás v naší nabídce kompletní dodávku fotovoltaických elektráren na klíč. Chcete-li doručit zážitek, zvolte dodávku řešení. Výběr je zcela na vás.

Jsme připraveni vám poskytnout více informací, pokud s výběrem budete potřebovat poradit.

Dodávka elektrárny

 • Typ bez akumulace elektrické energie CZK 28.000 / 1 kWp

  Výrobní zařízení pro přímou spotřebu energie

 • Typ s akumulací elektrické energie do baterií CZK 63.000 / 1 + 1 kWp a kWh 

  Zařízení umožňující ukládání vyrobených přebytků do baterií pro následnou spotřebu

 • Typ s akumulací elektrické energie do vody CZK 30.000 / 1 kWp

  Zařízení zajišťující ukládání přebytečné energie pro ohřev vody

Dodávka řešení

 • Typ bez akumulace elektrické energie CZK 20.000 / 1 kWp

  Solární panely, konstrukce a materiál pro elektrické připojení

 • Typ s akumulací elektrické energie do baterií CZK 50.000 / 1 kWp

  Kompletní set fotovoltaické elektrárny včetně baterií

 • Typ s akumulací elektrické energie do vody CZK 21.500 / 1 kWp

  Vše potřebné pro zahájení výroby vlastní energie včetně její akumulace do vody

Prodej projektové přípravy a navazujících prací

Každý projekt vyžaduje kvalitní a odbornou přípravu. Jedině tak můžete dosáhnout cílů s plným potenciálem a zároveň v předem stanovených ekonomických mantinelech.

Pro případ vašich dotazů souvisejících s výběrem služeb projektové přípravy vám rádi poskytneme informace, které pro realizaci vašeho projektu potřebujete.

Spolupracujeme s předními odborníky na danou oblast, kteří nám pomáhají dodávat služby projektové přípravy na vysoké úrovni.

Příprava projektu a inženýring

 • Projektová dokumentace % 2,5

  Dokumentace pro stavební povolení (pozemní stavby)

  • Projektová dokumentace % 2,5

   Dokumentace pro zadávací řízení a realizaci stavby

  Stavební rozpočet CZK 10.000

  Rozpočet k projektové dokumentaci

 • Inženýrská činnost ve výstavbě CZK 20.000

  Zajištění stavebního povolení

  • Konzultace projektové přípravy na vyžádání

   Optimalizace projektové dokumentace a odborných výstupů

 • Urychlení přípravy + 30 %

  O 30 dnů

Odborné výstupy

 • Energetický posudek CZK 50.000

  Zpracovaný v souladu se zákonem a připravený pro potřeby vybraného dotačního programu

 • Emisní posudek CZK 50.000

  Zpracovaný v souladu se zákonem a připravený pro potřeby vybraného dotačního programu

 • Odborný posudek pro Nová zelená úsporámCZK 10.000

  Pro oblast podpory C.3.3-9

  • Studie proveditelnosti CZK 80.000

   Zpracovaná v souladu s účelem jejího pořízení

  • Podnikatelský záměr CZK 40.000

   Zpracovaný pro řešený projekt s ohledem na váš podnik

 • Konzultace projektové přípravy na vyžádání

  Optimalizace projektové dokumentace a odborných výstupů

 • Urychlení přípravy + 1 %

  O 1 den

Realizace projektu

 • Dotační management CZK 80.000

  Kompletní správa projektu po schválení žádosti o dotaci

 • Zpracování výběrového řízení do 6 mil. CZK bez DPH CZK 40.000

  Na dodavatele stavebních prací a dodavatele technologií

 • Zpracování výběrového řízení nad 6 mil. CZK bez DPH CZK 80.000

  Na dodavatele stavebních prací a dodavatele technologií

  • Technický dozor investora CZK 30.000 / 1 měsíc

   Obsahuje výkon činnosti a minimálně 2 návštěvy na místě realizace projektu týdně

   • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci CZK 15.000 / 1 měsíc

    Obsahuje zpracování plánu a dohled při realizaci projektu

Udržitelnost

 • Zpracování zpráv o udržitelnosti projektu CZK 15.000 / rok

  Obvykle po dobu 3 - 5 let

Ačkoliv se snažíme přenést zpracování projektu na odborné dodavatele, požádáme vás před zahájením našich prací o vyplnění Zjišťovacího protokolu a následně o podklady, které máte k předmětu projektu k dispozici. 

Zjišťovací protokol obsahuje základní informace o vašem záměru. Podklady k projektu jsou zejména projektová dokumentace stávajícího stavu a přehled spotřeb energie za poslední tři zúčtovací období. Pokud tyto podklady nemáte k dispozici, jsme připraveni je zpracovat za dodatečný poplatek dle náročnosti souvisejících prací s ohledem na rozsah projektu.

Lhůty jsou odvislé od rozsahu a náročnosti vašeho realizovaného záměru. Níže vám pro vaši představu sestavujeme přibližné termíny pro zpracování projektové přípravy počítané od převzetí vašich podkladů (pokud jsou k dispozici).

V případě cílení na konkrétní výzvu jsme připraveni ve spolupráci s vámi přijmout potřebná opatření, aby podání kompletní žádosti o podporu bylo provedeno v termínu stanoveném výzvou. V takovém případě vyhodnotíme realizovatelnosti vašeho záměru s ohledem na dané lhůty dotačního programu.

Projektová dokumentace
cca 2 měsíce
Stavební rozpočet
cca 14 dní
Inženýrská činnost ve výstavbě
bez odkladu dle souvisejících zákonných lhůt
Konzultace projektové přípravy
průběžně
Energetický posudek
cca 1 měsíc
Emisní posudek
cca 1 měsíc
Odborný posudek pro program Nová zelená úsporám
5 dní
Studie proveditelnosti
cca 2 měsíce
Podnikatelský záměr
cca 1 měsíc
Služby realizace projektu dle stanoveného harmonogramu projektu
Služby udržitelnosti dle stanoveného harmonogramu programu