Program Zelená úsporám spuštěn

5.7.2013

U rodinných domů je možné zahájit přípravu a podat Žádost o podporu v programu Zelená úsporám. Pokud plánujete snížit energetickou náročnost Vašeho domu, přijede náš technik nezávazně dům posoudit a okamžitě Vám sdělí, zda dosáhnete na podporu.

Zajímá Vás dotační program Zelená úsporám?

V případě Vašich dotazů jsme připraveni poskytnout dodatečné informace. Kontaktujte nás.

O programu Zelená úsporám

Program Zelená úsporám je program realizovaný Ministerstvem životního prostředí, spravovaný Státním fondem životního prostředí ČR a je zaměřen na úsporu energie především pomocí obnovitelných zdrojů energie, a to v bytových a rodinných domech.

Program Zelená úsporám poskytuje finanční podporu majitelům rodinných a bytových domů k získání opatření na snížení energetické náročnosti stávajícího domu, na výstavbu nového rodinného domu s nízkou energetickou náročností, na výměnu neekologického tepelného zdroje či na instalace solárních systémů.

Nová zelená úsporám 2013

Zelená úsporámProgram Nová zelená úsporám 2013 je aktuální program Ministerstva životního prostředí umožňující čerpání podpory na výše uvedená úsporná opatření v oblasti přestavby či výstavby energeticky nenáročného domu nebo instalace solárního termického systému. Finanční podporu lze čerpat např. i na zajištění technického dozoru a zpracování odborného posudku.

Mezi podmínky programu Nová zelená úsporám 2013 patří instalace a použití materiálů, výrobků a technologií zapsaných v Seznamu výrobků a technologií, který zaručuje minimální standard kvality. Materiály, výrobky a technologie uváděné na tomto seznamu musí být zároveň instalovány pouze osobou, která je vedená v Seznamu odborných dodavatelů. Zde uvedené osoby jsou ověřené a odborně způsobilé k realizaci podporovaných opatření.

Pro rok 2013 byly alokovány zdroje pro program Nová zelená úsporám 2013 v celkové výši 1 000 000 000 Kč. Přihlašte se do programu včas pomocí našich poradců. Kontaktujte nás pro více informací!