Vyhlášena Výzva pro Operační program Životní prostředí

30.6.2013

Realizujte úsporu energií pomocí Operačního programu Životní prostředí. Využijte dostatku prostředků v tomto programu a aktuálně snížené nároky pro přípravu žádosti.

Aktuální Výzva k žádostem o podporu

Žádost o podporu je momentálně přijímána od 11. října do 8. listopadu 2013, a to v celkové alokaci 200 milionů Kč.

V současné době je možnost podat žádost za zvýhodněných podmínek – aktuálně byly sníženy nároky pro přípravu žádosti a také co do počtu odborných podkladů. Využijte této situace a přihlašte se o podporu ještě dnes!

Operační program Životní prostředí

Operační program Životní prostředíOperační program Životní prostředí si klade za cíl ochranu a vytrvalé zlepšování kvality životního prostředí na území České republiky. Operační program Životní prostředí je druhým největším českým operačním program co do výše finančních prostředků.

Program byl založen v roce 2007 a do roku 2013 zatím nabídl pro regionální rozvoj skoro 5 miliard EUR čerpaných z Evropského fondu pro regionální rozvoj a Fondu soudržnosti. K tomu poskytl Státní fond životního protředí ČR a státní rozpočet dalších 300 milionů EUR.

Veřejné subjekty

Veřejně spravované objekty a další majetek veřejných subjektů může uplatnit podporu na výměnu oken, zateplení stěn a dalších vybraných konstrukcí. Ve srovnání s předchozími Výzvami je aktuální Výzva zjednodušena a zvýhodněna!

V případě, že Váš objekt již má realizovanou část opatření, budeme žádat o podporu na tato opatření zpětně. Pro podání Žádosti pro Operační program Životní prostředí je zapotřebí zpracovat pouze Energetický audit a samotnou Žádost. V případě schválení Žádosti bude dopracován Projekt, který stejně jako Energetický audit bude hrazen ze schválené podpory. Pokud bude Projekt zamítnut, jsme připraveni nést náklady na zpracování Energetického auditu z naší strany.

Pokud máte zájem o Operační program Životní prostředí, neváhejte nás kontaktovat, abychom mohli u Vás provést nezávislý průzkum a konzultaci s Vámi. V případě Vašich dotazů jsme připraveni poskytnout dodatečné informace. Kontaktujte nás.