Instalace výrobny elektřiny pro rodinné a průmyslové objekty v roce 2013

25.6.2013

Pro rok 2013 platí podpora domácí instalace výrobny elektřiny a výkupu vyrobené elektřiny a dle našich zkušeností a výpočtů je návratnost celého Projektu na úrovni šesti let. Prvním krokem posoudíme Vaší spotřebu elektrické energie a navrhneme optimální výkon elektrárny.

Instalace výrobny elektřiny Snažíme se, aby maximální možný výkon elektrárny byl spotřebován u Vás a tím přímo rostly přínosy záměru. Postaráme o celou dodávku a výstavbu elektrárny na klíč včetně všech souvisejících administrativních úkonů.

V případě Vašich dotazů ohledně instalace výrobny elektřiny jsme připraveni poskytnout dodatečné informace. Kontaktujte nás.

Podpora výkupu vyrobené elektřiny

Podmínky podpory, výkupu a evidence výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů jsou obsaženy v zákoně č. 165 z 31.1.2012 o podporovaných zdrojích energie, který je zveřejněn ve Sbírce zákonů.