Aktuálně | Dotační programy

2. výzva OP VK Jihočeského kraje – oblast podpory 1.2

13.1.2018

Krajský úřad Jihočeského kraje, oddělení řízení grantů a projektů vyhlašuje 2. kolo výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu […]

pokračovat

2. výzva OP VK Jihočeského kraje – oblast podpory 1.1

13.1.2018

Krajský úřad Jihočeského kraje, oddělení řízení grantů a projektů vyhlašuje 2. kolo výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu […]

pokračovat

4.výzva Moravskoslezského kraje – prioritní osa 3 – oblast podpory 3.2

13.1.2018

Moravskoslezský kraj vyhlašuje výzvu předkladatelům grantových projektů k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. […]

pokračovat

4. výzva Olomouckého kraje – prioritní osa 3 – oblast podpory 3.2

13.1.2018

Olomoucký kraj vyhlašuje výzvu předkladatelům grantových projektů k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. […]

pokračovat

2. výzva Olomouckého kraje OP VK – prioritní osa 1 – oblast podpory 1.1

13.1.2018

Olomoucký kraj vyhlašuje výzvu předkladatelům grantových projektů k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. […]

pokračovat

2. výzva Jihomoravského kraje – oblast podpory 3.2

13.1.2018

Limity finanční podpory: Minimální částka pro jeden projekt: 400 000 Kč.Maximální částka na jeden projekt : 15 000 000 […]

pokračovat

3. výzva Moravskoslezského kraje – prioritní osa 1 – oblast podpory 1.1

13.1.2018

Termíny výzvy a předkládání žádostí:- datum vyhlášení výzvy: 1. září 2010- datum ukončení výzvy: 14. října 2010- datum zahájení […]

pokračovat

3. výzva Moravskoslezského kraje – prioritní osa 1 – oblast podpory 1.2

13.1.2018

Termíny výzvy a předkládání žádostí:- datum vyhlášení výzvy: 1. září 2010- datum ukončení výzvy: 14. října 2010- datum zahájení […]

pokračovat

3. výzva Moravskoslezského kraje – prioritní osa 1 – oblast podpory 1.3

13.1.2018

Termíny výzvy a předkládání žádostí:- datum vyhlášení výzvy: 1. září 2010- datum ukončení výzvy: 14. října 2010- datum zahájení […]

pokračovat