Aktuálně | Dotační programy

2. výzva OP VK Jihočeského kraje – oblast podpory 1.3

13.1.2018

Krajský úřad Jihočeského kraje, oddělení řízení grantů a projektů vyhlašuje 2. kolo výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu […]

pokračovat

2. výzva OP VK Jihočeského kraje – oblast podpory 1.2

13.1.2018

Krajský úřad Jihočeského kraje, oddělení řízení grantů a projektů vyhlašuje 2. kolo výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu […]

pokračovat

2. výzva OP VK Jihočeského kraje – oblast podpory 1.1

13.1.2018

Krajský úřad Jihočeského kraje, oddělení řízení grantů a projektů vyhlašuje 2. kolo výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu […]

pokračovat

2. výzva Olomouckého kraje OP VK – prioritní osa 1 – oblast podpory 1.1

13.1.2018

Olomoucký kraj vyhlašuje výzvu předkladatelům grantových projektů k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. […]

pokračovat

2. výzva Jihomoravského kraje – oblast podpory 3.2

13.1.2018

Limity finanční podpory: Minimální částka pro jeden projekt: 400 000 Kč.Maximální částka na jeden projekt : 15 000 000 […]

pokračovat

2. výzva Karlovarského kraje – prioritní osa 3 – oblast podpory 3.2 (OP VK)

13.1.2018

Termíny výzvy: vyhlášení výzvy: 22.11.2010 ukončení výzvy: 7.1.2011 zahájení příjmu žádostí v listinné podobě: 27.12.2010 ukončení příjmu žádostí v […]

pokračovat

2. výzva Jihočeského kraje – prioritní osa 3 – oblast podpory 3.2 (OP VK)

13.1.2018

Jihočeský kraj vyhlašuje výzvu předkladatelům grantových projektů k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. […]

pokračovat

1. výzva Ústeckého kraje – prioritní osa 1 – oblast podpory 1.1

13.1.2018

Oblast podpory podpoří následující podporované aktivity :  1. Zlepšování podmínek pro výuku technických, přírodovědných oborů a řemesel, včetnězvyšování motivace […]

pokračovat

1. výzva Ústeckého kraje – prioritní osa 1 – oblast podpory 1.2

13.1.2018

Oblast podpory podpoří následující podporované aktivity :  1. Rozvoj poradenství, propracování a rozšíření nabídky asistenčních, speciálně   pedagogických a psychologických […]

pokračovat