Aktuálně | Dotační programy

5. výzva OP VK Jihomoravského kraje – oblast podpory 3.2

13.1.2018

Jihomoravský kraj, Odbor regionálního rozvoje zprostředkující subjekt OP VK vyhlašuje 5. KOLO VÝZVY k předkládání projektových žádostí o finanční […]

pokračovat

5. výzva OP VK Plzeňského kraje – oblast podpory 3.2

13.1.2018

Plzeňský kraj, Odbor školství, mládeže a sportu vyhlašuje VÝZVU k předkládání projektových žádostí o finanční podporu z globálního grantu […]

pokračovat

5. výzva OP VK Královéhradeckého kraje – oblast podpory 3.2

13.1.2018

Královéhradecký kraj vyhlašuje dne 15. 4. 2013 pátou kolovou výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu […]

pokračovat

3. výzva kraje Vysočina v oblasti podpory 1.1 GG OP VK

13.1.2018

Cílem OP VK je rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím modernizace systémů počátečního, terciárního a dalšího […]

pokračovat

3. výzva kraje Vysočina v oblasti podpory 1.3 GG OP VK

13.1.2018

OP VK je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.Cílem OP VK je rozvoj vzdělanostní společnosti za […]

pokračovat

5. výzva kraj Vysočina v oblasti podpory 3.2 GG OP VK

13.1.2018

OP VK je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.Cílem OP VK je rozvoj vzdělanostní společnosti za […]

pokračovat

3. výzva Olomouckého kraje – prioritní osa 1 – oblast podpory 1.1

13.1.2018

Olomoucký kraj vyhlašuje 3. kolovou výzvu k předkládání grantových projektů z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osy 1, […]

pokračovat

5. výzva Olomouckého kraje – prioritní osa 3 – oblast podpory 3.2

13.1.2018

Cílem OP VK je rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím modernizace systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich […]

pokračovat

2. výzva OP VK Jihočeského kraje – oblast podpory 1.3

13.1.2018

Krajský úřad Jihočeského kraje, oddělení řízení grantů a projektů vyhlašuje 2. kolo výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu […]

pokračovat